Visi, Misi Dan Tujuan Stai Maarif Kalirejo

VISI  STAI MA’ARIF KALIREJO LAMPUNG TENGAH             

Menjadikan STAI Ma’arif Kalirejo Lampung Tengah Unggul dan Bermartabat,  berbasis   Nilai  Ke  Islaman   dan   bermuara  kepada Ahlussunah waljama’ah Menjadikan STAI Ma’arif Kalirejo Lampung Tengah Unggul dan Bermartabat, berbasis Nilai Ke Islaman dan bermuara  kepada Ahlussunah waljama’ah.


MISI STAI MA’ARIF KALIREJO LAMPUNG TENGAH 

  • STAI Ma’arif Kalirejo Lampung Tengah , berasas Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen.
  • STAI Ma’arif Kaliejo Lampung Tengah, Memajukan Ilmu Pengetahuan Ke Islaman Berdasarkan Keimanan dan Ke Taqwaan  dalam  rangka  membangun masyarakat  Indonesia
  • Mengembangkan Sumberdaya Manusia Berdasarkan Keimanan  dan Ketaqwaan Serta  memberi   arah   perubahan dalam rangka membangun masyarakat yang Islami.
  • Mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan penelitian dan pengabdian  masyarakat  secara intlektual dalam rangka membangun masyarakat Islam.


TUJUAN STAI MA’ARIF KALIREJO LAMPUNG TENGAH 

  • Menghasilkan mahasiswa muslim untuk menuntut dan mempelajari ilmu, mencintai ilmu, mengajarkan ilmu dan mengamalkannya
  • Menghasilkan sarjana muslim yang mampu berilmu amaliah dan beramal ilmiah dalam segala aspek kehidupan yang meliputi pendidikan agama Islam.
  • Menghasilkan sarjana pendidikan agama Islam yang memiliki keahlian dan menjadi tenaga professional serta dapat mengembangkan Ilmu pendidikan agama Islam bagi bangsa dan bermuara kepada ahli sunah waljama’ah.
  • Menghantarkan mahasiswa menjadi tenaga  guru pendidikan agama Islam yang professional yang dapat bekerja dan berkarya dalam  melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah  di tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/STM, baik Negeri maupun Swasta.

Demikian Semoga Bermanfaat. Sumber : http://staimaarifkalirejo.ac.id

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel